Historien

Herunder følger den kendte historie af ROD — nedskrevet af Arbejdsgruppen 2009 med hjælp fra blandt andet Jesper Vinther og Julie Heebøll Clausen (tak til dem!) og siden redigeret af Arbejdsgruppen 2012.

Begyndelsen

I 1995 opfordrede Folkemusikkens Fællessekretariat Anja Mikkelsen til at lave en liste over, hvor mange unge folkemusikere der var at finde ude i det ganske danske land. I samme periode snakkede hun med Jesper Vinther og Julie Heebøll om, hvad der havde fået netop dem til at blive ved med at spille folkemusik.

Det var det sociale — det at have et netværk og at mødes med andre unge, så de ønskede at lave et forum, hvor unge folkemusikere kunne mødes på egne præmisser. Og de brugte så listen til at invitere til det, der skulle vise sig at blive det første ROD-stævne. De var ret enige om at følgende kriterier var vigtige:

  • Man behøvede ikke være medlem af nogen forening for at deltage (det var ikke muligt på andre stævner dengang)
  • Alle instrumenter skulle være velkomne (det var ABSOLUT ikke muligt på andre stævner dengang)
  • Stævnet skulle arrangeres af deltagerne selv (så der ikke sad en stævneledelse, der blev ældre og ældre mens deltagerne stadig var unge)
  • Man skulle lære af hinanden og underviseren skulle være “banddoktor” for de enkelte grupper
  • Disse kriterier er stadig nogle af grundpillerne i ROD som vi kender den i dag

1996 og 1997 – spæde år

Således løb det første ungdomsseminar for folkemusikere i Danmark af stabelen den 15.-17. marts 1996 på Torsted skole i Horsens. Stævnet var dengang realiseret med stor lokal hjælp og opbakning fra Fandango Folkedanserforening, og det skulle vise sig at blive et velbesøgt arrangement med ca. 30-40 deltagende.

Blandt disse første “RODder” finder vi navne som Kristine Heebøll, Harald Haugaard, Tove de Fries, Katja Mikkelsen, Nanna Jørgensen og Steffan Sørensen. De indbudte Instruktører var dengang Kenneth Krak, Jens Drevsen og stævnets egen tovholder, Julie Heebøll.

Stævnets udformning lignede i høj grad den vi bruger i dag. Deltagerne blev delt op i små grupper med 5-7 personer i hver. Der var også fælles melodier, workshops og inspiration da trioen DUG kom og gav koncert for deltagerne og det hele blev afrundet på behørig vis med en offentlig koncert.

Stævnet var en stor succes og blev forsøgt gentaget i 1997 med stort held. Instruktørerne var ingen ringere end det legendariske Lang Linken, der fik lokket 40-50 deltagere til stævnet. Denne gang bestod arbejdsgruppen af Katja Mikkelsen, Bjørn Ulby, Harald Haugaard, Kristine Heebøll og Camilla Dollerup. De flyttede stævnet til Odense Musikskole og udvidede det til 5 dages varighed. Det var først her at stævnet fik sit endegyldige navn “ROD” — et navn med et utal af associationer til tradition, overlevering, folkemusik men også ungdom.

På stævnet i 1996 var det første gang at så mange unge danske folkemusikere var samlet på ét sted, og tilslutningen til et åbent diskussionsforum var stor. Her drøftede man bl.a. folkemusikkens aktuelle status, og om hvordan man kunne udbrede kendskabet til den. Dette diskussionsforum blev en essentiel del af stævnet og høstede, på længere sigt, mange fantastiske initiativer af sig. Bl.a. kan der næppe herske tvivl om, hvorfra dansestævnet FOD har sine “rødder”?!

Udviklingen

ROD har i sig selv været i konstant udvikling siden 1996, og talte i 2008 omkring 100 rødder på deltagerlisten. De seneste år er stævnet bare vokset, og i 2015 slog deltagerantallet en foreløbig rekord med 170 deltagere. Med tiden har også andre genrer end nordisk folkemusik vundet indpas. Der er mange deltagere der kommer for at jamme irsk, amerikansk, balkan eller klezmer-musik, ligesom mange rødder har deres baggrund i klassisk musik og jazz.

Og med omkring 40% nye deltagere på stævnet i 2015, har ROD vist sig at være en vej ind i folkemusik for unge musikere der ellers ikke er vokset op med polkaer.

Skiftende arbejdsgrupper, skiftende lokationer, et stigende antal deltagere og den flydende generationsudskiftning er alle faktorer der i høj grad medvirker til, at ROD-stævnet aldrig er ens fra et år til et andet.

Alt dette kan og bør vi takke de ildsjæle for, der satte gang i projektet tilbage i midten af 1990’erne. Siden da har ROD været med til at inspirere og udvide horisonter hos et utal af unge musikere, og det vil det forhåbentlig blive ved med at gøre i mange mange år ud i fremtiden.