Historien

Herunder følger den kendte historie af ROD — nedskrevet af Arbejdsgruppen 2009 med hjælp fra blandt andet Jesper Vinther og Julie Heebøll Clausen (tak til dem!). Redigeret af Arbejdsgruppen 2012.

Begyndelsen

I 1995 opfordrede Folkemusikkens Fællessekretariat Anja Mikkelsen til at lave en liste over, hvor mange unge folkemusikere der var at finde ude i det ganske danske land. I samme periode snakkede hun med Jesper Vinther og Julie Heebøll om, hvad der havde fået netop dem til at blive ved med at spille folkemusik.

Det var det sociale — det at have et netværk og at mødes med andre unge, så de ønskede at lave et forum, hvor unge folkemusikere kunne mødes på egne præmisser. Og de brugte så listen til at invitere til det, der skulle vise sig at blive det første ROD-stævne. De var ret enige om at følgende kriterier var vigtige:

  1. Man behøvede ikke være medlem af nogen forening for at deltage (det var ikke muligt på andre stævner dengang).
  2. Alle instrumenter skulle være velkomne (det var ABSOLUT ikke muligt på andre stævner dengang).
  3. Stævnet skulle arrangeres af deltagerne selv (så der ikke sad en stævneledelse, der blev ældre og ældre mens deltagerne stadig var unge).
  4. Man skulle lære af hinanden og underviseren skulle være “banddoktor” for de enkelte grupper.

Disse kriterier er stadig nogle af grundpillerne i ROD som vi kender den i dag.

1996 og 1997 — spæde år

Således løb det første ungdomsseminar for folkemusikere i Danmark af stabelen den 15.-17. marts 1996 på Torsted skole i Horsens. Stævnet var dengang realiseret med stor lokal hjælp og opbakning fra Fandango Folkedanserforening, og det skulle vise sig at blive et velbesøgt arrangement med ca. 30-40 deltagende.

Blandt disse første “RODder” finder vi navne som Kristine Heebøll, Harald Haugaard, Tove de Fries, Katja Mikkelsen, Nanna Jørgensen og Steffan Sørensen. De indbudte Instruktører var dengang Kenneth Krak, Jens Drevsen og stævnets egen tovholder, Julie Heebøll.

Stævnets udformning lignede i høj grad den vi bruger i dag. Deltagerne blev delt op i små grupper med 5-7 personer i hver. Der var også fælles melodier, workshops og inspiration da trioen DUG kom og gav koncert for deltagerne og det hele blev afrundet på behørig vis med en offentlig koncert.

Stævnet var en stor succes og blev forsøgt gentaget i 1997 med stort held. Instruktørerne var ingen ringere end det legendariske Lang Linken, der fik lokket 40-50 deltagere til stævnet. Denne gang bestod arbejdsgruppen af Katja Mikkelsen, Bjørn Ulby, Harald Haugaard, Kristine Heebøll og Camilla Dollerup. De flyttede stævnet til Odense Musikskole og udvidede det til 5 dages varighed. Det var først her at stævnet fik sit endegyldige navn “ROD” — et navn med et utal af associationer til tradition, overlevering, folkemusik men også ungdom.

Allerede i sine første spæde år var ROD base for nye idéer og initiativer.

På stævnet i 1996 var det første gang at så mange unge danske folkemusikere var samlet på ét sted, og tilslutningen til et åbent diskussionsforum var stor. Her drøftede man bl.a. folkemusikkens aktuelle status, og om hvordan man kunne udbrede kendskabet til den. Dette diskussionsforum blev en essentiel del af stævnet og høstede, på længere sigt, mange fantastiske initiativer af sig. Bl.a. kan der næppe herske tvivl om, hvorfra dansestævnet FOD har sine “rødder”?!

Udviklingen

ROD har i sig selv været i konstant udvikling siden 1996, og talte i 2008 omkring 100 RODder på deltagerlisten. Skiftende arbejdsgrupper, skiftende lokation, et stigende antal deltagere og den flydende generationsudskiftning er alle faktorer der i høj grad medvirker til, at ROD-stævnet aldrig er ens fra et år til et andet.

I 2008 spillede Instinkt en af deres allersidste koncerter på ROD, hvilket viste sig at være en fest uden lige (Instinkt har sidenhen genopstået i 2011).

2010 markerede 15-års jubilæum for ROD, og det blev fejret af stævnet ved at afholde hele to hemmelige koncerter (en med Valravn, og en med Mames Babegenush), producere to versioner af jubilæums t-shirts og meget mere. Det er også bemærkelsesværdigt at ROD deltog i finalen af Nordisk Mesterskab i Folkemusik som et laug, der foregik i Sälen.

RODs udvikling kunne i den grad mærkes i 2011, hvor stævnets 125 pladser blev “solgt ud” på blot 24 timer, og et anseligt antal af deltagere var internationale.

I 2012 besluttede Arbejdsgruppen sig at flytte lokationen igen — efter at ROD har ligget på Strib Skole i 6 år. Den stigende interesse resulterede i at stævnet blev forlænget til 7 dage, og deltagerantallet blev sat op til 150.

Alt dette kan og bør vi takke de ildsjæle for, der satte gang i projektet tilbage i midten af 1990’erne. Siden da har ROD været med til at inspirere og udvide horisonter hos et utal af unge musikere, og det vil det forhåbentlig blive ved med at gøre i mange mange år ud i fremtiden.

Folkemusikuddannelsen

Parallelt med ROD blev der også sat gang i andre initiativer i folkemusikmiljøet. Her har Julie Heebøll samlet minderne om, hvordan Folkemusikuddannelse i Odense blev sat i værk.

I 1990 snakkede jeg med Per Bo Jensen (tidl. Baltinget violinist) om uddannelse. Jeg gik på det tidspunkt på konservatoriet i Århus på AM (Og var gravid og ventede Magnus – som jo er ROD deltager nu…). Per var vældig frustreret over, at man ikke kunne søge på konservatoriet med folkemusik, og den frustration, sammen men min egen baggrund som folkemusiker på et konservatorium der kun koncentrerede sig om klassisk og rytmisk, startede den første arbejdsgruppe som udover Per og mig bl.a bestod af Michael Sommer og et par stykker mere.

Arbejdet gik videre med udskiftning i gruppen i et par år, og det resulterede i en konference, som løb lidt ud i sandet på grund af et referat, der aldrig kom ud. Dette resulterede i at Anja, Katja, Kristine, Jesper og jeg besluttede os for at tage sagen i egen hånd og satte os ned og skrev “Folkemusik og Uddannelse – et udspil” som banede vejen for folkemusikuddannelsen. Og som en del af dette arbejde spurgte vi på ROD om det mon ikke var en god ide med en sådan uddannelse — og vi fik også tilkendegivelser fra nogle som kunne tænke sig at gå på en sådan uddannelse.

ROD har været med til at vise den tvivlende offentlighed at der faktisk var interesse for folkemusik hos de unge, og basis for en uddannelse — noget som rigtigt mange dengang mente at der ikke var. Her er nogle af de indvendinger jeg hørte, da jeg begyndte at snakke om folkemusikuddannelse i starten af halvfemserne: “Hvem skulle dog have lyst til at gå på sådan en uddannelse?”, “Der er jo slet ikke nogen der der gode nok til at undervise i folkemusik”, “ Folkemusik spilles jo kun af dem, der ikke swinger fedt nok til at spille rytmisk og ikke er teknisk dygtige nok til at spille klassisk”

Resultatet blev at 5 unge musikere kunne kalde sig for studerende ved Det Fynske Musikkonservatoriums nyoprettede folkemusiklinje i 1998.

I 2004 fik Anja, Katja, Jesper, Kristine og Julie DMA Specialprisen for arbejdet for folkemusikuddanelsen.

Du bruger en forældet eller handicappet internet-browser. For at opleve et bedre internet, opdatér den.Denne hjemmeside vil sandsynligvis ikke blive vist korrekt.