ROD2018 Logo af ROD2018 - en ROD-mand i en firkant, efterfulgt af "ROD2018"

Tak for ROD 2018

Sponsoreret af

Hanegal, Tante T & Sex og Samfund

Støttet af

Tuborgfondet, Kunststyrelsen, Tønderhus Fonden, Tønder kommunes kultur og fritidspulje, Jeanette og Lars Dyremoses Harmonikafond, Kong Frederiks-fonden til musikkens fremme i Sønderjylland, og ikke mindst DJBFAs produktionspulje og Kodas kulturelle midler!