ROD2018 Logo af ROD2018 - en ROD-mand i en firkant, efterfulgt af "ROD2018"

Arbejdsgruppen 2018

Ane Drewsen

Annelene Toft Christensen (Formand)

Jens Møller Jensen

Joachim Schiødt

Kirstine Nurdug Jensen

Troels Kærgaard Vanghøj

Simon Reinke Oxholm

Sofie Bollen (Kassér)