Vedtægter

ROD er af forskellige praktiske årsager organiseret som en forening. Det betyder at du som deltager på ROD automatisk bliver medlem af foreningen. ROD har på den måde pligt til at holde generalforsamling, som bliver afholdt hvert år i løbet af stævnet. Der bliver til generalforsamlingen valgt en arbejdsgruppen, som har til opgave at arrangere ROD det efterfølgende år.

Som deltager på ROD og medlem af foreningen har du også mulighed for at stille op til valg som arbejdsgruppemedlem.

Foreningen RODs vedtægter kan findes her.