VEDTÆGTER

ROD er af forskellige praktiske årsager organiseret som en forening. Det betyder, at du som deltager på ROD automatisk bliver medlem af foreningen. ROD har på den måde pligt til at holde generalforsamling, og den bliver afholdt under stævnet hvert år. Der bliver til generalforsamlingen valgt en arbejdsgruppe, som har til opgave at arrangere ROD det efterfølgende år.

Som deltager på ROD og medlem af foreningen har du også mulighed for at stille op til valg som arbejdsgruppemedlem.

Vedtægter for Foreningen ROD kan findes her.