RODS PRIVATLIVSPOLITIK

Svensk version følger nedenfor

Kære ROD-medlem!

Som forening skal vi følge de nye GDPR-love. Her følger information om, hvad disse love går ud på, og hvad dine rettigheder som medlem er:

Når du bliver medlem af ROD, skal du give dit samtykke til flg.:

 • At vi gemmer dine persondata i fire år for at kunne udsende relevant information og føre statistik over fx medlemstal og aldersspredning.
 • At vi tager og publicerer billeder og video til PR-brug, samt til at dele hyggelige minder på sociale medier og vores hjemmeside rodfolk.dk.
 • At kontakte dig – hvis du fx har gæld i baren eller har glemt noget vigtigt på stævnet.
 • At sende evalueringer ud

Som medlem har du følgende rettigheder:

 • At få en udskrevet version af alle personoplysninger, som ROD har om dig.
 • At dine oplysninger ikke videregives til uvedkommende.
 • At få eventuelle fejl i dine personlige oplysninger rettet.
 • At få dine personlige oplysninger slettede.

Foreningen ROD er ansvarlig for:

 • Aldrig at give dine personlige oplysninger ud, uden at du har godkendt det.
 • At håndtere al personlig data sikkert, så ingen udenfor foreningen kan se dine oplysninger.

Har du spørgsmål om RODs datapolitik, vil have eventuelle fejloplysninger rettet eller slettet eller ikke ønsker at være på nogen billeder eller videoer, kontakt da dataansvarlig Þór Arnarsson.

Med Venlig Hilsen

Dataansvarlig 2020 Laura Holm Skyum

tholaura.hs@rodfolk.dk

+45 4250 6048

(Oversat fra svensk af Laura Holm Skyum)

RODS PRIVATLIVSPOLITIK (SVENSKA)

Kära ROD medlem!

Som förening måste vi följa de nya GDPR-lagarna. Här följer information om vad som gäller och vad du som medlem har rätt till.

När du blir medlem av ROD ger du samtycke till:

 • Att vi spara dina personuppgifter i fyra år för att kunna skicka ut relevant information och föra statistik över tex. medlemsantal samt åldersspridning.
 • Att vi tar och publicerar bilder och videor i PR syfte samt att dela trevliga minnen på sociala medier och vår hemsida, rodfolk.dk.
 • Kontakta dig om du har till exempel en skuld i baren eller om du har glömt något viktigt på stämman.
 • Skicka ut evalueringar och enkäter.

Som medlem har du följande rättigheter:

 • Få en utskrift på alla personuppgifter som ROD har om dig.
 • Att inte få din personuppgifter utlämnade till obehöriga.
 • Få dina felaktiga personuppgifter rättade.
 • Få dina personuppgifter raderade.

Föreningen ansvarar för att aldrig lämna ut dina personuppgifter utan att du godkänt det.

Ha en säker hantering av data så att ingen utanför föreningen kan ta del av dina personuppgifter.

Har du frågor om ROD och dataskyddet eller vill ha dina personuppgifter räddade, raderade eller inte vill synas på några bilder eller videor kontaktar du dataansvarig Veronica Lindåker.

Med vänliga hälsningar

Dataansvarig Laura Holm Skyum