Rune Jeppesen Lorenzen
Forperson
Tlf: +45 30 95 47 50
rune.l@rodfolk.dk
Rasmine Olivia de Place Rømer 
Ansvarsområder: Instruktører og bands
Tlf: +45 26 74 66 77
rasmine.r@rodfolk.dk 
Valdemar Møller Vollbehr 
Ansvarsområder: Lokation og bands
Tlf:+45 42 67 51 18
valdemar.v@rodfolk.dk
Sune Bruhn
Ansvarsområder: Bar og PR
Tlf: +45 51 92 47 90
sune.b@rodfolk.dk
Søren Haandbæk
Ansvarsområder: Lokation og fonde
Tlf: +45 93 94 25 98
soren.h@rodfolk.dk
Axel Ming Szetu
Ansvarsområder: Deltagere og køkken
Tlf: +45 60 64 65 23
axel.m@rodfolk.dk
Amalie Malmgren Asmild
Ansvarsområder: Instruktøre og frivillige
Tlf: +46 737 86 27 57
amalie.a@rodfolk.dk
Christian Skovgaard Nielsen
Ansvarsområder: Økonomi og workshops 
Tlf: +45 91 22 25 66
christian.n@rodfolk.dk